LANDBOUW-& BOSWERK

Het Brabants trekpaard werd in Brabant en Vlaanderen van de 11e tot de 16e eeuw gebruikt als oorlogspaard. Later werd dit krachtige, gedrongen paard met zijn schoft van ruim 1,70m ingezet op het platteland en in de mijnbouw. 
Het trok behalve zware werktuigen ook postkoetsen en zelfs schepen. Het stoere, indrukwekkende dier heeft zijn bakermat in Vollezele, Pajottenland. In de USA is de 'Belgian horse' het meest voorkomende trekpaard. Toch is dit ook ras met uitsterven bedreigd.

BELGISCHE KRACHTPATSER

VOLOP IN HUN SAS

Landbouwwerken zoals aanaarden, weides eggen, aardappelen of bieten rooien, of boswerken zoals bomen 
slepen en groeperen. Het zijn taken waarbij onze trekpaarden zich van 
nature helemaal in hun element voelen. Volgens schat tingen hebben twee Shires een trekkracht van zo maar even 50 ton! Tarief voor landbouwwerken: volgens bestek.

METEORONnv  •  Donderveldweg 5  1653 Dworp  •  ondernemingsnummer: BE 0472.668.132 • contact@koetsritten.com