LANDBOUW-& BOSWERK

Het Brabants trekpaard werd in Brabant en Vlaanderen van de 11e tot de 16e eeuw gebruikt als oorlogspaard. Later werd dit krachtige, gedrongen paard met zijn schoft van ruim 1,70m ingezet op het platteland en in de mijnbouw. Dit stoere ros trok behalve zware werktuigen ook postkoetsen en zelfs schepen. Het indrukwekkende dier heeft zijn bakermat in Vollezele, Pajottenland. In de USA is de 'Belgian horse' het meest voorkomende trekpaard. Toch is dit ook ras met uitsterven bedreigd.

BELGISCHE KRACHTPATSER

VOLOP IN HUN SAS

Landbouwwerken zoals aanaarden, weides eggen, aardappelen of bieten rooien, of boswerken zoals bomen
slepen en groeperen. Het zijn taken waarbij onze trekpaarden zich van
nature helemaal in hun element voelen. Volgens schattingen hebben twee Shires een trekkracht van zo maar even 50 ton!

 

Tarief voor landbouwwerken:
vraag een bestek aan.

KOETSRITTEN MET SHIRES

METEORON nv  contact@koetsritten.com     Donderveldweg 5  1653 Dworp    ondernemingsnummer: BE 0472 668 132